พระมงคลสิทธาจารย์(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)

หลวงพ่อรวย เกิดเมื่อ พุทธศักราช2464 เป็นลูกคนที่ 6 ในจำนวนลูกพี่ลูกน้องร่วมแม่เดียวกัน 8 คน (ชาย 3 หญิง 5) ของคุณโยมพ่อ ชื่อ มี โยมแม่ ชื่อ สินลา ศรฤทธิ์ (บรรพบุรุษของสกุลศรฤทธิ์นี้ เป็นเชื้อสายชาวกรุงศรีสัตนาคนหุต) ณ บ้านตะโก กลุ่มที่ 2 ตำบลดอนต้นหญ้านาง อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ชีวิตในวัยเยาว์มีการดำรงชีวิตเหมือนๆกับเด็กในต่างจังหวัดทั่วๆไป คือได้ช่วยเหลือบิดามารดาดำรงชีพทางด้านเกษตรอันถือว่า เป็นเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ มาแม้กระนั้นบรรพชน ทั้งช่วยเหลือเลี้ยงดูเลี้ยงสัตว์ ตัวอย่างเช่น โค ควาย มาโดยตลอด

ส่วนการศึกษาเล่าเรียนเมื่ออายุได้ 12 ปี ได้เข้ารับการศึกษาพื้นฐาน ในสถานที่เรียนวัดตะโก ด้วยเหตุว่าเด็กๆในยุคนั้นยังไม่มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางด้านราชการในแถวตำบลดอนหญ้านาง จำต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นอาจารย์สอนบนศาลาการเปรียญของสงฆ์ กระทั่งมีความรู้อ่านออกเขียนได้ มีความรู้และมีความเข้าใจเทียบเคียงได้ชั้นประถมปีที่ 4 ก็ออกมาจากสถานที่เรียน

เมื่ออายุ 16 ปี ได้บวชเป็นเณรที่วัดตะโก โดยมีพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ ในที่ครองเพศพรหมจรรย์ ท่านได้ตั้งอกตั้งใจเล่าเรียนพระธรรมวินัยในด้านพระคันถธุระ (พระปริยัติธรรม) สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี

อายุครบบวช ราว พุทธศักราช2484 ก็อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดตะโก โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อชื่น) เจ้าอาวาสวัดภาชี หัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอภาชีเป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจ้อย เจ้าอาวาสวัดวิมลสุนทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ รวมทั้งพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสวัดตะโก (ในยุคนั้น) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับสมที่สมญานามว่า ขว้างสาทิโก

ครั้นเมื่ออุปสมบทแล้ว อยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยๆมา ได้เรียนด้านคันถธุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม จนกระทั่งสอบได้นักธรรมชั้นโทใน พุทธศักราช2485 แล้วก็สอบได้นักธรรมชั้นเอกใน พุทธศักราช2487

พระมงคลสิทธาจารย์(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)

พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) เป็นหนึ่งในบรรดาเกจิพระอาจารย์ที่โด่งดังเลื่องลือแห่งเมืองกรุงเก่า ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอมตะ หลวงพ่อรวย มีชีวิตความเป็นอยู่สมถะ เรียบง่าย ไม่ค่อยพูด ถามคำตอบคำ เป็นที่นับถือของศิษยานุศิษย์ทั่วทั้งประเทศ เก่งทางด้านเมตตา มหานิยม โชคลาภ วัตถุบูชาที่ดังเป็นเลสข้อมือหลวงพ่อรวย ล่ำลือไปทั่วทั้งประเทศสร้างจำนวนกี่ครั้งก็หมดในพริบตา เป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมพระเครื่องทั่วประเทศ

สนับสนุนการจัดทำโดย w88