ประวัติหลวงพ่อโสธร

หลายคนคงรู้จักหลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร ที่เป็นพระพุทธรูปชื่อดังและเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และทรงประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเองค่ะ ผู้คนส่วนใหญ่จะไปขอพรและบนบานต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก และหลวงพ่อโสธรมีชื่อเสียงมากมายด้วยค่ะ เราไปดูประวัติหลวงพ่อโสธณกันดีกว่าค่ะ

               ตามประวัติหลวงพ่อโสธรน่าจะประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรฯมาตั้งแต่ช่วงต้นกรุงศรีอยุธยา ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) เป็นพระพุทธรูปหินทรายประกอบสมัยอยุธยาตอนต้น (อู่ทองรุ่นที่ 2 ) ประทับบนพุทธบังลังก์ 4 ชั้น ปูลาดด้วยผ้าทิพย์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมกันมากในช่วงอยุธยาตอนปลาย รวมถึงพระพุทธรูปบริวารอีก10 องค์ที่ประดิษฐานรวมกันบนชุกชี ก็มีพุทธลักษณะแบบอยุธยาเช่นเดียวกัน โดยจำนวน 2 ใน 10 องค์นั้นเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างขึ้นจากไม้มงคล มีพุทธลักษณะค่อนมาทางอยุธยาตอนปลาย ต่างจากพระพุทธรูปบริวารอีก 8 องค์ที่สร้างขึ้นจากหินทรายซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในช่วงอยุธยาตอนต้น จึงสันนิษฐานได้ว่าวัดโสธรฯและองค์หลวงพ่อโสธรนั้นน่าจะตั้งอยู่บริเวณบ้านโสธรนี้มาเป็นเวลานานแล้วและมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในยุคสมัยต่อมา แต่ก่อนวัดนี้ก็มีชื่อโสธรตามชื่อคลองโสธรมานานแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานที่บอกว่าชื่อวัดหงส์เพราะเสาหงส์หัก เลยชื่อเสาทอนเพี้ยนมาเป็นโสธร ตามตำนานหลวงพ่อโสธร นิราศฉะเชิงเทราและโคลงนิราศปราจีนบุรี ที่แต่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อกวีเดินทางผ่านบ้านโสธร ก็กล่าวถึงเพียงวัดโสธรเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงตำนานหลวงพ่อโสธรเลย

ประวัติหลวงพ่อโสธร

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2416 พระยาวิเศษฤๅไชย(ช้าง) เจ้าเมืองฉะเชิงเทรา ได้สร้างพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร และสร้างถนนดินจากหน้าเมืองมาวัดโสธร 26 เส้น นางมีภรรยาได้สร้างศาลาและขุดสระกึ่งกลางถนน สันนิฐานว่าการบูรณะครั้งนั้น ได้พอกปูนปั้นหลวงพ่อโสธรทำให้กลายเป็นพุทธศิลป์ล้านช้าง โดยกลุ่มช่างที่บูรณะมาจากเมืองพนมสารคาม หลังจากนั้นก็ได้ใช้พระอุโบสถเป็นที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ส่วนตำนานหลวงพ่อโสธรลอยน้ำมานั้น สันนิฐานว่ามาจากกลุ่มชาวมอญแถววัดโสธรที่นำตำนานพระลอยน้ำจากพระราชพงศาวดารเหนือค่ะ

สนับสนุนบทความและความศรัทธาโดย หวยลาว หวยฮานอย